Uncategorized

काल भैरव अष्टक (अष्टकम

काल भैरव अष्टक (अष्टकम) Shree kALBHAIRAV ASHTAKAM काल भैरव अष्टक देवराजसेव्यमानपावनांघ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् । नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरं

दारिद्रय दहन स्तोत्र (daaridraya dukha dhahan stotra)

। दारिद्रय दहन स्तोत्रम् ।। विश्वेशराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय। कर्पूर कान्ति धवलाय, जटाधराय, दारिद्रय

JAGANNATHA ASHTAKAM

Jagannath Ashtakam  रचन: आदि शङ्कराचार्य कदाचि त्कालिन्दी तटविपिनसङ्गीतकपरो मुदा गोपीनारी वदनकमलास्वादमधुपः रमाशम्भुब्रह्मा मरपतिगणेशार्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी