श्री राधा-कृपा-कटाक्ष-स्तव-राज

मुनीन्द्र–वृन्द–वन्दितेत्रिलोक–शोक–हारिणि, प्रसन्न–वक्त्र–पण्कजे निकुञ्ज–भू–विलासिनि, व्रजेन्द्र–भानु–नन्दिनिव्रजेन्द्र–सूनु–संगते, कदा करिष्यसीह मांकृपाकटाक्ष–भाजनम्                                                                                                                    ॥१॥ अशोक–वृक्ष–वल्लरीवितान–मण्डप–स्थिते, प्रवालबाल–पल्लव

Guru Paduka Stotram

अनंत संसार समुद्र तारनौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां। वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यांनमो नमः श्रीगुरु पादुकाभ्यां॥१॥ कवित्व वाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावांबुदमालिक्याभ्यां। दूरीकृतानम्र विपत्तिताभ्यांनमो

Ganesh Stuti

Ganesh Stuti प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रंविनायकम् । भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुःकामार्थसिद्ध प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तंद्वितीयकम् ।